dzieci 004

Zapisy na rok szkolny 2017/2018

W naszym przedszkolu zapisy do grup 2,5 oraz 3 latków ruszyły „pełną parą”.

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców z Dziećmi do odwiedzenia LINGUALAND-u. Podczas tej wizyty będziecie mogli Państwo zapoznać się z formą pracy w grupach oraz oglądnąć nasze przedszkole. Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr tel. 508 087 638.

Planujemy od września dwie grupy:

maluszki starsze  3 latki

maluszki młodsze  2,5 latki.

Mamy jeszcze tylko kilka wolnych miejsc w obecnych grupach 3, 4, 5 i 6 latków. Zapraszamy!

11021222_1606255732930367_5820217481421166574_n

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych jest realizowany od 5 lat w naszym przedszkolu. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach tego programu  20 dzieci zostało objętych bezpłatną diagnozą i terapią logopedyczną w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Opis programu:

Zajęcia logopedyczne nakierowane są na niwelowanie wad wymowy powstałych na skutek opóźnionego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Korygują one wadliwą wymowę, powstałą w wyniku błędów językowych, poszerzają zasób słownictwa, przygotowują do poprawnego formułowania wypowiedzi.

Cele programu:

- usprawnienie pracy narządów mowy

- ćwiczenie wyrazistości mowy

- rozwijanie percepcji słuchowej

- rozwijanie słownictwa

- stymulacja umiejętności językowych

2

Nasi Absolwenci w Szkole

W roku szkolnym 2014/2015  przeprowadziliśmy w naszym przedszkolu ewaluację wewnętrzną, która dotyczyła losów naszych absolwentów. Badaliśmy przebieg procesu adaptacji w klasie I, osiągnięcia i sukcesy młodszych i starszych wychowanków naszej placówki.

Poniżej prezentujemy wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

  1. Przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Nie jest to uzależnione od czasu trwania edukacji przedszkolnej, a od podejmowanych przez przedszkole działań, w efekcie których dzieci osiągają dojrzałość  szkolną i poziom umiejętności szkolnych w stopniu wystarczającym.
  2. Dzieci przechodząc z przedszkola do szkoły mają wysoki poziom motywacji, przejawiają zadowolenia, radość i ciekawość co sprzyja osiąganiu przez nie sukcesów w szkole.
  3. Na progu edukacji szkolnej nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani w zakresie gotowości do nauki czytania i w zakresie edukacji matematycznej oraz edukacji językowej.
  4. Działania podejmowane przez przedszkole, w wyniku których dzieci kończące przedszkole prezentują wysoki stopień opanowania umiejętności stanowią bazę ich dalszego rozwoju, a rozwijane w szkole pozwalają osiągać sukcesy szkolne.
  5. Wysoki stopień dojrzałości szkolnej, przygotowanie dzieci do roli ucznia (rozwijanie motywacji, pobudzanie ciekawości) i wyrobienie pozytywnego nastawienia do szkoły  korzystnie wpływa na proces adaptacji dzieci do warunków szkolnych.
  6. Wychowankowie naszego przedszkola osiągają sukcesy w szkole, są aktywni i stale doskonalą swoje umiejętności w różnych zakresach.
  7. Wspierając ciekawość dzieci, ich aktywność i samodzielność oraz kształtując wiadomości i umiejętności ważne w edukacji szkolnej przedszkole zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne.
  8. Nasi wychowankowie po roku nauki prezentują wyjątkowo wysoki poziom osiągnięć szkolnych zwłaszcza w obszarach rozwijanych w przedszkolu,szczególnie w zakresie znajomości języka angielskiego, a wynikających z potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci co pozwala na stwierdzenie, że organizacja i realizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w tym stosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości dzieci, a także monitorowanie i analizowanie podejmowanych działań, jest efektywna i sprzyja rozwojowi wychowanków.

 

 Gratulujemy!!!

 

 

montessori-prew1-e1424948520678

PROGRAM MONTESSORI W LINGUALAND

„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia“ (M. Montessori).

Dziecko w pierwszych sześciu latach uczy się więcej niż kiedykolwiek później. Od urodzenia do 6 roku życia w pełni absorbuje świat i wszystko, co je otacza. Największa chłonność umysłu występuje w okresie tzw. wrażliwych faz, charakteryzujących się łatwością przyswajania i opanowania konkretnych umiejętności.

Znanym hasłem pedagogiki Marii Montessori jest zdanie: „Pomóż mi samemu to zrobić”. Celem wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i otaczający świat. W tej metodzie podmiotem jest dziecko wraz z jego nieograniczonymi możliwościami. Opiekun podąża za dzieckiem i wspiera jego spontaniczne, wielostronne aktywności. Dzieci uczą się poprzez zdobywanie doświadczeń, wykorzystywanie przygotowanych przez nauczyciela materiałów oraz eksperymentowanie. Jest to uczenie się w wolności, która ma swoje granice, zakreślone prawem do wolności innych osób.

W naszym przedszkolu realizujemy program pedagogiki Marii Montessori. Dzieci korzystają z przygotowanego w oddzielnej sali zwanej” Montessori Room” otoczenia i pomocy montessoriańskich pod okiem dyplomowanego nauczyciela Montessori.

11021222_1606255732930367_5820217481421166574_n

Zapisy do Przedszkola Dwujęzycznego

ZNAJDZIEMY Z TWOIM DZIECKIEM WSPÓLNY JĘZYK !

Rozpoczęliśmy  zapisy do nowych grup przedszkolnych, które zaczną edukację od września 2015. Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Na bieżąco prowadzimy również zapisy do istniejących grup. Tak więc, jeśli chcielibyście Państwo zapisać  dziecko 3, 4 lub 5 letnie jeszcze przed wrześniem, jest taka możliwość.

Zapraszamy od odwiedzenia naszego Przedszkola oraz zapoznania z naszą formą pracy.

Standardowa oferta dotyczy dzieci od 2,5 lat.

Przyjmujemy dzieci od 2 lat. O szczegóły oferty dla dzieci w wieku od 2 do 2,5 lat zapytaj w sekretariacie.

przedszkole

Mamy już całkiem sporą historię

Nasza Szkoła prowadzi zajęcia językowe dla dzieci już od 2004 roku. Przedszkole natomiast rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Do września 2013 roku pracowaliśmy pod nazwą ABRAKADABRA. W październiku
po ogłoszonym konkursie na nową nazwę zmieniliśmy się w LINGUALAND.