montessori-prew1-e1424948520678

PROGRAM MONTESSORI W LINGUALAND

„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia“ (M. Montessori).

Dziecko w pierwszych sześciu latach uczy się więcej niż kiedykolwiek później. Od urodzenia do 6 roku życia w pełni absorbuje świat i wszystko, co je otacza. Największa chłonność umysłu występuje w okresie tzw. wrażliwych faz, charakteryzujących się łatwością przyswajania i opanowania konkretnych umiejętności.

Znanym hasłem pedagogiki Marii Montessori jest zdanie: „Pomóż mi samemu to zrobić”. Celem wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i otaczający świat. W tej metodzie podmiotem jest dziecko wraz z jego nieograniczonymi możliwościami. Opiekun podąża za dzieckiem i wspiera jego spontaniczne, wielostronne aktywności. Dzieci uczą się poprzez zdobywanie doświadczeń, wykorzystywanie przygotowanych przez nauczyciela materiałów oraz eksperymentowanie. Jest to uczenie się w wolności, która ma swoje granice, zakreślone prawem do wolności innych osób.

W naszym przedszkolu realizujemy program pedagogiki Marii Montessori. Dzieci korzystają z przygotowanego w oddzielnej sali zwanej” Montessori Room” otoczenia i pomocy montessoriańskich pod okiem dyplomowanego nauczyciela Montessori.