Wszyscy lektorzy zatrudnieni w ośrodkach LINGUALAND posiadają pełne kwalifikacje do nauczania danego języka. Dodatkowo odbywają liczne szkolenie mające na celu poprawienie jakości i atrakcyjności nauczania.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w LINGUALAND, to nie tylko dobrze wyszkoleni merytorycznie lektorzy, to nauczyciele z osobowością, osoby, które chcą i potrafią nawiązać dobry kontakt z dziećmi, uczyć je i cieszyć się z ich sukcesów.

Staramy się, żeby na zajęciach panowała atmosfera, która zachęca dzieci do uczenia się, dlatego nagradzamy pochwałą i brawami, każdy najmniejszy sukces naszych kursantów na zajęciach.