Przez wspólną zabawę z rówieśnikami i doświadczonym nauczycielem pomagamy dzieciom oswoić nieznane i poznać radość bycia przedszkolakiem.

W czasie pobytu w przedszkolu każda z grup codziennie bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego realizującego podstawę programową w języku polskim oraz w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela lektora wyłącznie w języku angielskim.

Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają im w pełni profesjonalnie korzystać z proponowanych metod nauczania zarówno przedszkolnego, jak i językowego. W skład naszego zespołu wchodzi grupa młodych, wykwalifikowanych wychowawców oraz doświadczonych specjalistów: filologów, nauczyciela Monessori, metodyka, rytmika,  psychologa, logopedy. Wspólnymi siłami działamy na rzecz zapewnienia dziecku najwyższej jakości edukacji i opieki.

Naszym niewątpliwym atutem jest edukacja językowa.

Nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu sprawia, że nauka języka obcego staje się dla dziecka prawdziwą frajdą.

Rodzic lub Opiekun może towarzyszyć dziecku podczas zajęć do momentu zaadaptowania się dziecka w grupie. Nauczyciel-wychowawca ustala z Rodzicem etapy separacji w następującej kolejności: przebywanie Rodzica na sali, przejście Rodzica na korytarz, wyjście Rodzica z przedszkola. Zajęcia są tak organizowane, aby dzieci biorące w nich udział miały możliwość zapoznania się ze wszystkimi pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu oraz z placem zabaw. Pozwalają przećwiczyć rytm dnia w przedszkolu.

Naszym celem jest:

  • łagodne wprowadzenie dzieci i ich rodziców w środowisko przedszkola,
  • obniżenie poziomu lęku u dzieci i rodziców związanego z oddzieleniem się dziecka od rodzica na czas pobytu w przedszkolu,
  • nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic,
  • umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
  • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
  • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
  • wprowadzenie dziecka w świat języków obcych.