Dzieci uczą się przez wszystko co robią

„Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego. Ich kulturalny światopogląd jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, którym często wydaje się, że w świecie liczy się jedynie ich język, kultura i zwyczaje. Wprowadzenie języka obcego do świata dziecka pomaga rozwinąć tolerancję dla ludzi z innych kręgów kulturowych, co w dalszej perspektywie przyczynia się do międzynarodowego porozumienia”.

Renzo Titone „Bilingual Education as a Big Game”
(„Dwujęzyczna edukacja jako wielka gra”)

Proces przyswajania języka jest niezwykle złożony, a mimo to dziecko bez trudu opanowuje jeden bądź więcej języków przed ukończeniem trzeciego roku życia, a nawet wcześniej. Uczenie się języka obcego we wczesnym wieku silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji. Każde dziecko przychodzi na świat z naturalną zdolnością do uczenia się języka tzn., naśladowanie dźwięków które słyszy, następnie rozumienia słów a w końcu do formowanie zdań które w efekcie prowadzą do porozumiewania się i znajomości danego języka.

Im młodsze dziecko, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Z wiekiem coraz trudniej o dobry akcent, poprawność gramatyczną oraz swobodę posługiwania się językiem właściwą jego rodzimym użytkownikom.

Współcześnie mózg używa się za super gąbkę która najlepiej wchłania od urodzenia do ukończenia 12 roku życia. To właśnie podczas tego okresu a szczególnie pierwszych 5 lat tworzą się podstawy myślenia, mowy, zdolności widzenia postaw uzdolnień i innych cech człowieka. Nauka języka angielskiego lub innego języka obcego we wczesnych latach dzieciństwa sprawi, że dziecko polubi ten język. Łatwiej też będzie mu odnieść sukces podczas szkolnych lekcji językowych.

Dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy więc odpowiednio je stymulować. Co najważniejsze dziecko uczy się poprzez praktyczne wykonywanie danej czynności, uczy się pełzać pełzając, chodzić chodząc i mówić mówiąc. Nauka może i powinna być zabawą. Dzieci uczą się poprzez zabawę i badanie nieznanego, dlatego też kluczem do sukcesu jest zamiana zabawy w kształcące doświadczenie ora zadbanie o to by większość nauki była zabawna. Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć usłyszeć i poczuć.

Ucząc małe dzieci musimy pamiętać że początkowo mogą one rozumieć niewiele dlatego też zajęcia powinny być aktywne, dynamiczne, pełne gestów i prezentacji słówek. Piosenki, gry, rymowanki i prace ręczne to zajęcia które każde dziecko lubi, a które są doskonałym sposobem na przyswajanie nowej wiedzy. Wykorzystując technikę nauczania LINGUALAND dzieci uczą się języków obcych tak samo jak ojczystego języka, poprzez słuchanie, zrozumienie, naśladowanie, powtarzanie zwrotów i słówek a w końcowym efekcie poprzez mówienie. Poprzez zabawę z angielskim dzieci uczą się w sposób wolny od stresów i podświadomy.