LINGUALAND opiera się na naturalnej metodzie nauczania języka obcego, gdzie nauka przypomina proces przyswajania języka ojczystego.

Bazując na naturalnej metodzie w nauczaniu dzieci wykorzystujemy zarówno ich zdolności językowe, jak również wizualno-przestrzenne, ruchowe, muzyczne oraz interpersonalne. Dzieci w naszych ośrodkach uczą się języka obcego wszystkimi zmysłami. Już od pierwszych zajęć komunikacja między dzieckiem a lektorem odbywa się w języku obcym.

Kursy mają ulubioną przez dzieci formę zabawy. Nieodłącznymi elementami spotkań są gry, piosenki, rymowanki, projekty plastyczne. Wykorzystując rożnego rodzaju pomoce edukacyjne, plakaty tematyczne, materiały audio/video zachęcamy dzieci do komunikowania się w języku obcym. Stosujemy dużą ilość powtórek, tak, aby każde dziecko zapamiętało wprowadzony materiał. Dodatkowo dzieci po każdych zajęciach zabierają ze sobą materiały- gadżety związane z tematem lekcji, co pomaga utrwalić w domu wprowadzone słówka i zwroty.

Aby zaktywizować naszych małych słuchaczy do mówienia stosujemy również technikę dramy – dzieci poznają i powtarzają nowe słownictwo przez zastosowanie go w naturalnym kontekście np. robiąc zakupy, jedząc w restauracji czy bawiąc się ze zwierzętami na wymyślonej farmie.

Program LINGUALAND pomaga dzieciom uczyć się języka obcego w taki sposób, w jaki uczyły się języka ojczystego- poprzez słuchanie, naśladowanie i powtarzanie słów i wyrażeń, aż do mówienia samemu.