11021222_1606255732930367_5820217481421166574_n

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych jest realizowany od 5 lat w naszym przedszkolu. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach tego programu  20 dzieci zostało objętych bezpłatną diagnozą i terapią logopedyczną w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Opis programu:

Zajęcia logopedyczne nakierowane są na niwelowanie wad wymowy powstałych na skutek opóźnionego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Korygują one wadliwą wymowę, powstałą w wyniku błędów językowych, poszerzają zasób słownictwa, przygotowują do poprawnego formułowania wypowiedzi.

Cele programu:

- usprawnienie pracy narządów mowy

- ćwiczenie wyrazistości mowy

- rozwijanie percepcji słuchowej

- rozwijanie słownictwa

- stymulacja umiejętności językowych