„W żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej, w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działaniami. Dziecko ma chęć i możliwości robić coś we współpracy z innymi, współdziałać z innymi dziećmi w celach konstruowania i planowania oraz pragnie czerpać jak najwięcej od nauczycieli i gorliwie naśladować idealne wzory”. (Erich Erickson)

Oferta programowa Przedszkola LINGUALAND obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, a opiera się na założeniach pedagogiki Montessori. W naszym przedszkolu dziecko staje się przewodnikiem po własnym rozwoju. Naszym zadaniem jest dać dziecku jak największą przestrzeń dla jego autoekspresji. Kształtujemy postawę kreatywnego podejścia do wiedzy, łącząc metodę Montessori z innymi programami. Twórczo scalamy wspólne elementy, akcentując samodzielne zdobywanie umiejętności, postawę poszukującą i aktywną.

Każde dziecko jest dla nas dzieckiem – to, które w ciszy wspaniale pracuje i to, które jeszcze nie potrafi się skoncentrować, to, które ma niezwykłe zdolności i potencjał i to, w którym te zdolności dopiero się rozbudzą, to, które jest poukładane i to, które jest całkiem nieprzewidywalne…

Nasi nauczyciele stosują indywidualnie dobrane do dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich. Zajęcia z dziećmi prowadzą w sposób atrakcyjny, odpowiedni dla wieku i możliwości przedszkolaków.

Metoda LINGUALAND opiera się na naturalnym sposobie nauczania języka obcego, gdzie nauka przypomina proces przyswajania języka ojczystego. Dzieci w naszym Przedszkolu uczą się języka obcego wszystkimi zmysłami. Już od pierwszych zajęć komunikacja między dzieckiem a nauczycielem-lektorem odbywa się w języku obcym.

Zajęcia mają ulubioną przez dzieci formę zabawy. Nieodłącznymi elementami spotkań są gry, piosenki, rymowanki, projekty plastyczne. Wykorzystując rożnego rodzaju pomoce edukacyjne, plakaty tematyczne, materiały audio/video zachęcamy dzieci do komunikowania się w języku obcym. Stosujemy dużą ilość powtórek, tak, aby każde dziecko zapamiętało wprowadzony materiał. Aby zaktywizować naszych małych słuchaczy do mówienia stosujemy również technikę dramy – dzieci poznają i powtarzają nowe słownictwo przez zastosowanie go w naturalnym kontekście np. robiąc zakupy, czy bawiąc się ze zwierzętami na wymyślonej farmie.

Pogram LINGUALAND pomaga dzieciom uczyć się języka obcego w taki sposób, w jaki uczyły się języka ojczystego – poprzez słuchanie, naśladowanie i powtarzanie słów i wyrażeń, aż do mówienia samemu.

LINGUALAND jest krainą, w której spełniają się dziecięce marzenia. To magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości.

W LINGUALAND dziecko nigdy nie jest samo, otaczają Je inni poszukiwacze przygód, z którymi doświadczają tego, co najpiękniejsze – świata w całej swej różnorodności. W zabawie poznają smak przyjaźni i radości z wspólnego dochodzenia do zamierzonych celów.